Cijene smještaja u Hotelu Aminess Maestral možete pogledati na donjoj poveznici

www.aminess.com/hr/aminess-maestral-hotel/

Rezervaciju smještaja možete izvršiti na broj telefona +385/52/828 600 ili na e-mail adresu reservations@aminess.com
uz napomenu promo-koda PROMO20.